3

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1  Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu.

1.2  Użytkownicy usługi są zobowiązani do korzystania z rezerwacji w
sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 

2. Rezerwacje

2.1  Rezerwacji pokoju można dokonać drogą telefoniczną, e-mailem – klodka.lodz@gmail.com oraz poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.exitroom.pl/rezerwacja lub www.klodka.com.pl/rezerwacje

 

3. Płatność

3.1  Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki, bądź bonu

3.2  Wskazane ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4. Bony/Vouchery

4.1.Bony można nabyć na miejscu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 76/7 po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym.

4.2 Bony mogą zostać wysłane pocztą. Do ceny należy doliczyć cenę listu poleconego.

4.3 Bony można zakupić online na stronie http://exitroom.pl/voucher

 

 

5. Ogólne zasady gry

5.1  Gracze poniżej 16 roku życia są zobowiązani do brania udziału w grze pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.

5.2  Każdy uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. ExitRoom Kłódka nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

5.3  Korzystanie z usług

ExitRoom Kłódki pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zakazane.

5.4  Zabronione jest nagrywanie oraz robienie zdjęć podczas gry.

5.5  Gracze odpowiadają za wyposażenie pokojów w

ExitRoom Kłódce, a w razie ich zniszczenia, zostaną obciążeni kosztami naprawy. Żadna z zagadek nie wymaga używania siły.

5.6  Czas gry to 60 minut

5.7  Udział w grze jest niewskazany osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychicznego.

5.8  Do pomieszczeń gry nie można wnosić torebek, plecaków, urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (telefonów, tabletów), żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, broni palnej). Rzeczy osobiste można przechowywać w specjalnie dostosowanym do tego miejscu, które udostępnia

ExitRoom Kłódka.

5.9  Gra jest monitorowana.